פתיחת ‘מאגרים’ למחקר

מפגש מיוחד של רוח דיגיטלית באקדמיה ללשון העברית

מועד חדש! יום שלישי, 24 לפברואר

בשנת תשס”ו (2006) פרסמה האקדמיה ללשון העברית באתר מאגרים את כל החומר הטקסטואלי של הספרות העתיקה שנאסף במפעל המילון ההיסטורי כפי שהוכן לצורכי המפעל. הארכיון האמור של מפעל המילון אינו ארכיון של מילים בלבד אלא גם ארכיון של טקסטים – מועתקים על פי כתבי היד הטובים ביותר, מנותחים ומעובדים על פי עקרונות מדעיים מובהקים. חוקרים, תלמידים מתקדמים והציבור הרחב משתמשים יותר ויותר באוצרות הגנוזים שעכשיו אפשר להגיע אליהם בלא טורח. זו מהפכה במחקר הטקסטים של היהדות הקדומה. פרסומם המתוכנן של הטקסטים העבריים מראשית ימי ההשכלה ועד אמצע המאה העשרים באתר האקדמיה יפתח פתח למהפכה דומה במחקר הספרות העברית החדשה ולשונה.

בסדנה, שתתקיים ב-24 לפברואר באקדמיה ללשון העברית (ראו מפה),  נבחן יחד אפשרות לפתיחת גישה ישירה יותר של החוקר/ת אל ‘מאגרים’, מעבר לחיפוש דרך מנשק המשתמש הקיים. ההשתתפות בחינם אך כרוכה בהרשמה מראש!

להרשמה