המילון ההיסטורי ככלי ומשאב למחקר

מפגש מיוחד של רוח דיגיטלית באקדמיה ללשון העברית

יום רביעי, 2 ביולי, ד’ בתמוז
באקדמיה ללשון העברית (ראו מפה)
בין השעות 14:00-17:30
(ב-13:45 נצא מן ההאב שבספריה הלאומית)

בתכנית:Screen Shot 2014-06-16 at 10.04.07 AM

  • הצגת מאגרי הטקסטים של מפעל המילון ההיסטורי
  • אפשרויות מחקר דרך אתר מאגרים
  • הצגת מסד הנתונים
  • דיון על אפשרויות גישה ומחקר עתידיות

מפעל המילון ההיסטורי עומד בראש מפעלותיה של האקדמיה ללשון העברית. על מפעל אדיר ממדים ורב חשיבות זה החליטה האקדמיה סמוך להקמתה, בשנות החמישים של המאה שעברה.

מטרתו של מילון היסטורי למסור את תולדותיהן של המילים בשפה: משמעויותיהן במהלך הדורות וגלגולי צורתן; מתי תועדו בפעם הראשונה ומתי פסק השימוש בהן. מענה על שאלות אלו מצריך מאגר גדול של טקסטים מתקופות הלשון השונות, ערוכים בצורת קונקורדנצייה (כלומר, קישור המילה כפי שנכתבה אל הערך המילוני המתאים לה).

מפעל המילון ההיסטורי אסף את כל החיבורים הכתובים עברית למן חתימת המקרא ועד סוף תקופת הגאונים כפי שהם נתונים בכתבי היד הטובים ביותר המצויים בספריות העולם, ומבחר גדול של הספרות העברית מאמצע המאה השמונה-עשרה עד קום המדינה על פי נוסחם הראשון שבדפוס. לרוב הטקסטים האלה כבר נשלמה הכנת הקונקורדנצייה. בשנים האחרונות עמלים במפעל גם על עיבוד טקסטים מימי הביניים. לאחר יותר מחמישים שנות עבודה של עשרות חוקרי לשון, ספרות ומדעי היהדות, צמח בסיס הנתונים לכתיבת המילון ההיסטורי לכלל אוצר יחיד במינו של קונקורדנציות מדעיות לספרות העברית.