בית ספר הקיץ בלייפציג למדעי הרוח הדיגיטליים

נותר חודש (מועד סופי מעודכן: סוף יוני) להגשת מועמדות לבי”ס הקיץ, שיתקיים בין 22 ליולי ו-1 באוגוסט. הכשרה רצינית בקבוצות קטנות, ובאווירה מצוינת. מלגות נדיבות במיוחד מוצעות על ידי DAAD למי שאינו גרמני, ושהה לפחות שלשה חודשים בעבר במוסד אקדמי בגרמניה.

לפרטים נוספים: http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/

הסדנאות המתקיימות הקיץ: