אחרי הפסח נפגשים בבאר שבע: ספרות וחישוביות, 23.4.14‎

חקר הספרות ומודלים חישוביים לבחינת טקסטים? – לכאורה, מדובר בשני עולמות מושגיים נפרדים ושונים, אך למעשה יש הרבה מן המשותף ביניהם: המחקר במדעי המחשב עוסק בין השאר בשפות. הבלשנות החישובית משתמשת בשפה החישובית לתיאור תופעות לשוניות ולבניית כלים מבוססי שפה טבעית. ואילו מחקר הספרות עסק, ועדיין עוסק, בניסיון לתת את הדעת על תבניות ודפוסים המאפיינים יצירה של תקופה או של אדם.
ההשתתפות חופשית, ההרשמה רצויה!
http://www.cs.bgu.ac.il/~yaeln/complit/index.html
comp&lit