תוכן יהודי סמנטי ומקושר, מדע-המונים ופרוייקט הגניזה

Semantic Jewish content, citizen science and the Genizah

המפגש השני של האגודה למדעי הרוח הדיגיטליים נערך ב9- בפברואר, 8. התארחנו אצל פרופ’ משה קופל במשרדי “קהלת”, בבנין מלם שבגבעת שאול.

תמונה 1דב וינר, המנהל המדעי של יודאיקה אירופיאנה, האגודה האירופאית לתרבות יהודית, דיבר על ייצוג מילונים מבוקרים בתחום התוכן  היהודי באופן המאפשר יישומם במערכות להערות סמנטיות.

 http://www.yivoencyclopedia.org/ http://www.thepund.it/

רוני שויקה, חוקר בפרויקט פרידברג לחקרהגניזה, דיבר על צירוף קטעים מהגניזה הקהירית באמצעות מדע המונים (וכיצד אומרים citizen science בעברית?)

תמונה 2