Text and Textuality in the 21st century

(for English, see below)

 הפקולטה למדעי הרוח

בית הספר להגות ודתות

מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא

טקסט וטקסטואליות במאה ה-21

שיתקיים ביום ב’, ה’ בתשרי 9.9.2013
10:00 – 17:00
אולם אילת, בנין פלדמן, קומה ב’, קמפוס גבעת רם

 טקסטים הם חומר הגלם העיקרי של מדעי הרוח, והמדיום המרכזי שבו נעשית עבודת מדעי הרוח. והנה, בימינו, יותר ויותר מן הטקסטים נודדים ומשוכפלים: ממדפי הספריות ומדפי העיתון, ממסמכים ותעודות, מלוחות הטין והמגילות ומכתובות שעל הקיר, מכתבי הקודש ומשרבוטים בשולי העמוד, ומופיעים מול עינינו על מסך המחשב.  יותר ויותר מן הטקסט המגיע הישר מרוח האדם- היוצר, החושב והחוקר נולד על המקלדת, כטקסט דיגיטלי.

 מהפכת המדיה בעיצומה, וממש כמו קודמתה, מהפכת הדפוס, היא מביאה עימה תמורות בדרכי העבודה עם הטקסט;  עבודת המחקר והכתיבה, העריכה והקריאה. אלה פותחות אופקים חדשים לתחומי מחקר המחשבה, הספרות והתרבות, השפה וההיסטוריה.

 ביום שני, 9 בספטמבר 2013, יגיעו מומחים מן המובילים בעולם בתחום חקר הטקסט למיניו להשתתף ביום עיון שייערך באוניברסיטה העברית בחסות בית הספר להגות ודתות. ההרצאות יינתנו בשפה האנגלית, והאירוע פתוח לקהל. בין הנושאים שידונו יהיו:

# מה מצבו של חקר הטקסט בימינו?

# מה נתחדש בדרכי העבודה עם טקסט בתחומי העריכה, ההנגשה, הסקירה וניתוח הטקסט?

# מהם הכלים והשיטות העדכניים לעריכה, הנגשה, סקירה וניתוח טקסטים באמצעים דיגיטליים?

# מה מקומם של דרכי המחקר המסורתיות של הטקסט, ומה יהיה גורלן בעתיד?

# מה מקומם של המקור ושל ההיבטים החומריים של הטקסט בעידן הדיגיטלי?

# האם האפשרויות החדשות  שנפתחות בחקר הטקסט הדיגיטלי, או כאשר כלים דיגיטליים עומדים לרשות המחקר,  משנות אותו באופן מהותי?

בין המרצים:

 Avriel Bar Levav, The Open University

Shlomo Berger, University of Amsterdam

Elena Pierazzo, Kings College, London

Susan Schreibman, Trinity College, Dublin

Joris van Zundert, Huygens Institute, Den Haag

 פרטי התכנית יפורסמו כאן בהמשך

Screen Shot 2013-07-13 at 7.39.59 PM

Workshop on text and textuality in the 21st century

Confirmed speakers:

 Elena Pierazzo, Susan Schreibman , Joris van Zundert, Avriel Bar Levav and Shlomo Berger

The Hebrew University, September 9, 2013 , 10:00-17:00

Eilat Hall, Feldman building, second floor , Givat Ram campus.