כתב היד העברי בעידן הדיגיטלי

סדנה שנערכה בפברואר 2013 בחסות ביה”ס להגות ודתות באוניברסיטה העברית ויוזמת ‘רוח דיגיטלית’:

מהפכה מתחוללת בעולם הספר, עם המעבר לפורמט הדיגיטלי ולאינטרנט. ממדיה והשלכותיה התרבותיות, החברתיות והפוליטיות, שרק את חלקן ניתן לאמוד ולשער בשלב הזה, מזכירות את מהפכת המדיה שבאה בעקבות המצאת הדפוס בראשית העת החדשה. בעולם כתבי היד מתבטאת המהפכה, בראש ובראשונה, בכך שיותר ויותר עותקים נסרקים, מועלים לרשת ובחלקם, אם מתאפשרת גישה חופשית, נחשפים כך לראשונה לציבור הרחב. לאחרונה מתקדמת המהפכה הדיגיטלית צעד נוסף ומייצרת ארגז כלים לעבודה עם כתב היד בפורמט הדיגיטלי. הסדנה כללה הצגה של והצגה של מחקרים והתפתחויות בארץ בתחום הכלים הדיגיטליים לחקר כתבי יד ודיון במקומם של כתבי היד בהיסטוריה של הטקסט ובשאלות הנוגעות לאופן בו עשויים המחשב והאינטרנט לשנות את פרקטיקות המחקר והלימוד של כתבי יד עבריים.

מושב הפתיחה 

           
עידו עברי, עתידם של כתבי היד העבריים הדיגיטליים בספריה הלאומית.
דברי פתיחה: קרל פוזי

התפתחויות וכיוונים עתידים בתחום כתבי היד הדיגיטלייםֿ

פנינה שור : הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה

 

נחום דרשוביץ : כלים אלגוריתמיים במחקר כתבי יד

רוני שויקה:  הכי גרסינן


לחיות באינקונבולה
דו שיח: אלחנן ריינר ואמנון רז-קרקוצקין


סביבה וירטואלית לכתבי יד עבריים
יעקב שויקה. מגיב: אבי שמידמן


קהלים וקהילות של כתבי יד בעידן הדיגיטלי 

משה לביא

אפרים לב

רוני שויקה

לתכנית הסדנה