כלים אלגוריתמיים ושיטות מלומדות בחקר כתבי יד

בין שאר הפיתוחים עליהם דיבר נחום דרשוביץ בהרצאתו, הוזכר כלי לאפיון פלאוגרפי שנועד לעזור בזיהוי ושיוך קטעי גניזה למסמכים ולמחברים השונים. מן הקהל העירו שבכדי להגיע ליעילות מירבית בפיתוח האלגוריתמים יש לקחת בחשבון גם את תאוריות קיימות, כמו במקרה של המחקר הפליאוגרפי, את עבודתה של עדנה אנגל. עד כמה שילוב כזה הוא אפשרי, וגם אם כן, האם הוא נכון, או שמא נכון יותר לתת לכלים האלגוריתמיים לנתח את מושא המחקר מראשיתו?