קורס משאבים ברשת באוניברסיטה העברית

בית הספר להגות ודתות מודיע על פתיחת קורס חדש, וראשון בתחום ה-Digital Humanities באוניברסיטה העברית:

קורס מס’ 30390- משאבים ברשת

הקורס, קורס מוסמך בן שמונה מפגשים בהיקף 2 נ”ז, יתקיים במסגרת ביה”ס להגות ודתות בסמסטר ב’ בשנה”ל הנוכחית. ההרשמה תעשה דרך מזכירות ביה”ס להגות ודתות (גב’ מירב פישר דוא”ל- meiravfi@savion.huji.ac.il). במידה ויישארו מקומות פנויים ההרשמה תהיה פתוחה גם לתלמידי בתי ספר אחרים מצטיינים בפקולטה למדעי הרוח. לא נדרש כל ידע מוקדם בתחום.

המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים וכל מפגש יורכב משני מושבים רצופים: בראשון יוצג כלי או שיטה חדשה בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים ובשני יציגו חוקרים המובילים פרויקטים חלוציים בתחום תשתיות ומשאבים רלוונטיים.

הקורס מוגש על ידי מר דב וינר, המנהל המדעי של Judaica Europeana (http://www.judaica-europeana.eu/) ושל פורום מינרווה בישראל לדיגיטציה של התרבות (http://www.minervaisrael.org.il/) ובמסגרתו יודרכו כל תלמיד/ה להכין פרוייקט אישי.

בכוונתנו להעניק מלגה למשתתפים בקורס שתכסה את עלותו. ההחלטה להכליל את הקורס במסגרת לימודי המוסמך של התלמיד/ה מותנית באישור ראש החוג. על התלמיד/ה המעוניין/נת בכך  לפנות לראש החוג.

 wordc

 תיאור כללי
עולם המחשב והאינטרנט, והמעבר של כמויות טקסט עצומות לפורמט דיגיטלי הביא לשינוי רדיקלי בתרבות המחקר והקריאה ולמהפכה במדעי הרוח. ברחבי העולם נפתחים כיום מרכזים רבים ל’מדעי הרוח הדיגיטליים’, ששמים לעצמם כמטרה לחקור את המהפכה הזו, לקחת בה חלק ואף להוביל אותה. כבר כעת קיים עושר רב של משאבים  וכלים העומדים לשימוש חוקרים וכותבים במדעי הרוח, ואלה מספקים למשתמש בהם חמרי גלם ומקורות משניים כמו גם אלטרנטיבות יצירתיות לגישה אל החומר. פנייה למשאבים אלה מצריכה הן ידע והן מיומנות; ידע – במובן של היכרות ובניית מפה כוללת של המשאבים ואמצעי הגישה אליהם, מיומנות – במובן של היכולת להשתמש בכלים המגוונים הזמינים ומתאימים למקורות השונים.  סדנה זו שמה לה למטרה לספק לתלמידי מוסמך המשתייכים לבית הספר להגות ודתות כניסה לשתי חזיתות אלה.

syllabus