כתב היד העברי בעידן הטקסט הדיגיטלי והמקוון

huji logo

בית הספר להגות ולדתות באוניברסיטה העברית

ויוזמת רוח דיגיטלית

 

שמחים להזמינכם לסדנה:

כתב היד העברי בעידן הטקסט הדיגיטלי והמקוון

26 לפברואר 2013, ט”ז באדר תשע”ג, 13:30-19:00

בית מאירסדורף, חדר 502

megila
מגילת אסתר, פררה 1616 שע”ו. נכתבה וצוירה בידי משה בן אברהם פשקרל למען מרדכי בן אליהו הלוי מבריסלו. בית הספרים הלאומי

מהפכה מתחוללת בעולם הספר, עם המעבר לפורמט הדיגיטלי ולאינטרנט. ממדיה והשלכותיה התרבותיות, החברתיות והפוליטיות, שרק את חלקן ניתן לאמוד ולשער בשלב הזה, מזכירות את מהפכת המדיה שבאה עם המצאת הדפוס בראשית העת החדשה. בעולם כתבי היד מתבטאת המהפכה בראש ובראשונה בכך שיותר ויותר עותקים נסרקים, מועלים לרשת ובחלקם, אם מתאפשרת גישה חופשית, נחשפים כך לראשונה לציבור הרחב. לאחרונה מתקדמת המהפכה הדיגיטלית צעד נוסף ומייצרת ארגז כלים לעבודה עם כתב היד בפורמט הדיגיטלי. במהלך הסדנה, לאחר סקירה כללית של פיתוחים בתחום הכלים הדיגיטליים לחקר כתבי יד והצגה של מספר כלים וחידושים בארץ, נקיים דיון בשאלות הבאות:

כיצד יכולים המחשב והאינטרנט לשנות את פרקטיקות המחקר והלימוד של כתבי יד עבריים? מה נבקש כחוקרי כתבי יד מסביבת עבודה דיגיטלית? מה ייחודם של כתבי יד עבריים במעבר לפורמט הדיגיטלי, וכיצד עשוי המעבר לפורמט הדיגיטלי להשפיע על קהלי וקהילות הקוראים של כתבי היד העבריים?

בין המשתתפים:  נחום דרשוביץ, ליאור וולף, אביעד סטולמן, עידו עברי, סיני רוסינק, אמנון רז-קרקוצקין, אלחנן ריינר, יעקב שויקה, רוני שויקה, פנינה שור, אבי שמידמן.

לתכנית הסדנה