דיגימה?

“מדעי הרוח הדיגיטליים”–Digital Humanities  — היא תנועה של חידוש, העצמה והעשרה של מדעי הרוח, שהתפתחה עם מהפכת המדיה והמידע של העשורים האחרונים, ועם האפשרויות שטכנולוגיות המחשב, הדיגיטציה והאינטרנט פותחות בפני מדעי הרוח.

“מהפכת מדיה”, משמעה שחלק גדל והולך של חיינו מתרחשים ומנוהלים על המחשב. עבור מדעי הרוח, שחומר הגלם, הכלי והתוצר המרכזי שלהם, הטקסט, עבר לפורמט הדיגיטלי, מדובר במהפכה משמעותית לא פחות מכל מדע אחר. משמעותה של “מהפכת המידע” כפולה: ראשית, הופעת האינטרנט הביאה לכך שהמידע זמין עבורנו, מקושר ומרושת יותר מאי פעם. מדובר אם כן במהפכה שלפני הכל היא חברתית, תרבותית ומחשבתית. שנית, כמויות המידע הזמינות עבורנו התרבו בסדרי גודל עצומים לכדי ‘BIG DATA’ והן מאפשרות, אם לא מחייבות, פיתוח גישות ושיטות חדשות להתמודדות עימו, במדעי הרוח כמו בכל תחום ידע אחר. בניגוד לעמידה פסיבית המסתפקת בלברך, לקונן או לנסות להתמודד עם התמורות שמביאה מהפכה זו, מדעי הרוח הדיגיטליים לוקחים בה חלק פעיל, ביקורתי ורפלקטיבי, תוך שהם משתתפים מובילים בפיתוח המשאבים, בבניית כלי המחקר ובגישות המחקר הדיגיטלי ובעיצוב קהילת הידע באקדמיה ומחוצה לה. הנושא נמצא במוקד העניין של גופי מימון בארה”ב* ובאירופה**.  ברחבי העולם*** נפתחו מרכזים, פרוייקטים ותכניות למדעי הרוח הדיגיטליים, והללו מאורגנים לכדי קהילה בין לאומית תוססת****.

ראו גם:

http://he.wikipedia.org/wiki/מדעי_הרוח_הדיגיטליים

* מחלקה מיוחדת של  NEH- National Endowment for the Humanities מציעה מסגרות מימון שונות באופן שוטף. ראו http://www.neh.gov/divisions/odh
 
** למשל, http://www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/Pages/Big-Data-Projects-Call.aspx בבריטניה, וכן שני הגופים האירופאים הגדולים קלרין http://www.clarin.com/ ודריה  http://www.dariah.eu/. כמו כן נתמכות יוזמות למדעי הרוח הדיגיטליים ברמה הלאומית, למשל, Clarin-D  ו-Dariah-D בגרמניה.
 
*** שתי רשימות לדוגמה: http://digitalhumanities.org/centernet/centers/ https://www.zotero.org/groups/digital_humanities/items/collectionKey/QTKPK7GB  
 
**** http://adho.org/ וכן ראו את שלל הארועים בלוח השנה שכאן – http://digital-conferences-calendar.info/